Κρυσταλιέρες το απαραίτητο έπιπλο για κάθε γυναίκα. Στην Αγγλία τα φιλότεχνα καλά σερβίτσια τα έβαζαν στις κρυσταλιέρες για να τα προστατέψουν και να φαίνονται.